The Non-Sticky Sticky Ardysti. - Happiness Is A Cigar Called Ardysti.

Lagra på bästa sätt

Tekniken vi använder oss av för att lagra saker kan verkligen kommas att behöva ändras igen och igen då fram till nu har det skett flera gånger. Pärmar i Stockholm är ett sådant exempel där man ser att det har gått framåt. Nu för tiden är det inte så många som använder sig av pärmar för att lagra sin information utan det är mer elektroniskt vilket gör att man inte längre har lika mycket papper runt om på kontoret. Ja, detta är ju bra för miljön men man ser också att man kan lyckas jobba effektivare ifall man ser till att göra så.